Alla Våra Schlappeseppel

Legenden
Det är mitt i 30-åriga kriget, Gustav II Adolf tågar igenom Europa. I November år 1631 når han staden Aschaffenburg, mitt i katolska Bayern.

Stadens soldater och ledande män har flytt, så stadsbornas enda chans är att be abboten för stans kloster att försöka blidka hären. På darrande ben beger sig abboten ut till den svenska hären. Han överlämnar stadens nycklar och lyckas charma kungen till att skona staden.

Hären slår läger för återhämtning och proviantering, men enligt legenden så ska alla öltunnor i staden ha varit helt torra efter belägringen.

Då får den halte (Schlappe) soldaten Joseph (Seppel) Lögler order om att brygga öl för att förse konungen och mannarna. Joseph klarar av uppgiften med bravur och ska ha blivit kvar i staden och fortsätter brygga sin öl.

Bryggeriet idag
Schlappeseppel är en del i Eder & Heylands portfölj. Schlappeseppel är Eder & Heylands största märke och står för hälften av omsättningen. Idag är bryggeriet moderniserat och levererar till många av regionens restauranger och affärer.

Dom sorter Dryckesboden importerar ifrån Schlappeseppel:

No produkter available.