Alla Våra Hanscraft

Översatt från bryggarens egna Engelska beskrivning:

Vi tror att bryggning av öl är mycket mer än ett skickligt handlag

Ända sedan vi öppnade vårt bryggeri 2012 har vi gett vårt bästa varje dag. Det gäller valet av ingredienser, utvecklingen av recept och, naturligtvis, konsten att brygga. Vi ägnar oss åt kvalitet, öppenhet och goda partnerskap, och vi bryr oss om att upprätthålla vänliga relationer med våra kunder, leverantörer och anställda.

Kvalitet är inte en olycka. Det kommer från samspelet mellan många olika faktorer, som var och en kan göra den kritiska skillnaden. Vi tror att det är detta som gör vår öl till något speciellt. Du kan smaka på att passionen går in i vårt öl – liksom något utöver passion. Du kan smaka på de höga standarderna. Du kan smaka på kvaliteten.

Den här ölen gjordes för dig.

Original på Engelska
WE BELIEVE THAT BREWING IS MUCH MORE THAN A SKILLED TRADE.

Ever since we opened our brewery in 2012, we have given our best each and every day. That applies to the selection of ingredients, the development of recipes and, of course, the art of brewing. We are dedicated to quality, open-mindedness and good partnerships, and we care about maintaining friendly relationships with our customers, suppliers and employees.

Quality is not an accident. It comes from the interplay of many different factors, each of which can make that critical difference. It‘s this, we believe, that makes our beer something very special. You can taste that passion goes into our beer – as well as something beyond passion. You can taste the high standards. You can taste the quality.

This beer was made for you.

Länk till Bryggeriets hemsida